wetekplay


Installeer OpenPli in Nand van de Wetek Play

Download de softwarehier


Haal de volgende bestanden uit het gedownloade bestand "OpenPLi-4.0-beta-20160203_NAND.7z" ...

- factory_update_param.aml
- recovery.img
- OpenPLi-4.0-beta-wetekplay-20160203_nand.zip

...en kopieer ze naar een USB-stick of mSD-card.


Plaats de stick of mSD-card in het slot van de Wetek, verwijder de spanningkabel.

Draai de box om, druk met behulp van het bijgeleverde hulpmiddel de "Upgrade" knop in en houd deze ongeveer 10 sec ingedrukt terwijl je de spanningskabel weer aansluit.

Wacht een minuutje en het volgende scherm verschijnt;

 (image: http://i533.photobucket.com/albums/ee338/hauselito/OpenPli2Nand%20%2001.jpg)

Beweeg de cursor naar beneden m.b.v de afstandsbediening en selecteer "Apply update from EXT";

 (image: http://i533.photobucket.com/albums/ee338/hauselito/OpenPli2Nand%20%2002.jpg)

Druk op OK van de afstandsbediening en selecteer in het volgende scherm "Update from udisk"

 (image: http://i533.photobucket.com/albums/ee338/hauselito/OpenPli2Nand%20%2003.jpg)

Kies in het volgende scherm het OpenPli bestand;

 (image: http://i533.photobucket.com/albums/ee338/hauselito/OpenPli2Nand%20%2004.jpg)

Druk op OK en het programmeren begint, wacht tot je het volgende scherm ziet;

 (image: http://i533.photobucket.com/albums/ee338/hauselito/OpenPli2Nand%20%2006.jpg)

Druk op OK en het eerste scherm verschijnt weer, kies hier voor "Reboot system now"

Je Wetek box start nu op als een Enigma2 ontvanger, dat was het.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki