Thai


Wiki source for Thai


Show raw source

=====&วิกีพีเดีย PLi® คือ อะไร เกี่ยวกับอะไร=====

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้้นเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ พีแอลไอ [[PLiTeam PLi® development team]] เราทำการพัฒนาเฟิร์มแวร์เพื่อสนับสนุนการใช้งานของเครื่องรับดีวีบีซึ่่งใช้โปรแกรมลีนุกซ์เขียน วัตถุประสงค์ของ์วิกีพีเดียไทยนี้ คือใ้ห้ความรู้ในการใช้งานอิมเมจของเครื่องรีซีฟเวอร์ ดรีมมัลติมีเดีย รุ่นต่างๆ ปัจจุบัน เราสามารถให้การสนับสนุน เครื่องดรีมบ็อกซ์ ซีรี่ส์ ดีวีบี-เอส ดีวีบี-ซี และ ดีวีบี-ที

อิมเมจ PLi® ต่างๆ นี้ได้รับการทดสอบเพื่อการใช้งานกับเครื่อง [[DM Dream Box]] แท้เท่านั้น สิ่งสำคัญคือท่านต้องเข้าใจว่า เครื่องรีซีฟเวอร์อื่่นๆ ไม่อาจปฏิบัิติงานได้ดีเทียบเท่าเหมือนเครื่องแท้ และเราไม่สามารถออกแบบการพัฒนาเพื่อครอบคลุมได้ทั้้งหมด ในปัจจุบัิน จึงยังไม่มีแผนงานที่จะทำการพัฒนาซอฟต์แวร์มาสนับสนุึนเครื่องรีซีฟเวอร์ยี่ห้ออื่นๆ แต่เป็นไปได้ว่าในอนาคต การพัฒนาอาจเปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มการสนับสนนได้มากกว่านี้

ท่านสามารถศึกษาการเขียนและการวางรูปแบบอิมเมจต่างๆ รูปแบบจอภาพ สีสันและโครงสร้างต่างๆ ทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ พีแอลไอ วีกี PLi® Wiki นี้

**m o m e n t - p l e a s e - s t i l l - u n d e r - c o n s t r u c t i o n**
==ต้่องการอาสาสมัครมาช่วยทำโครงการนี้ ผู้ใดสนใจติดต่อ เจแซท ทีวี 02-7143594 คุณเบ็ญ หรือ PM jonc ==

{{note text="This wiki in the Thai language is still under construction" width="500"}}
::c::
----

====จะติดตั้ง PLi® image ตัวล่าสุึด บนเครื่องดรีมบ็อกซ์ ต้องทำยังไง====

ในหมวดนี้ ท่านจะได้อ่านคำอธิบายวิธีการติดตั้งอิมเมจต่างๆ ลงบนเครื่องรับ เป็นอิมเมจซึ่งทีม PLi® สนับสนุนอยู่ปัจจุบันนี้ ถ้าท่านไม่เคยทำการติดตั้งอิมเมจ PLi® มาก่อนเลย เป็นความคิดที่ดีในการศึกษาเว็บวิกีนี้ก่อนที่ท่านจะทำการติดตั้งใด ๆ ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยท่านในการทำงานในขั้้นตอนอื่นๆ ต่อไปด้วย

คลิกที่ชื่อ หรือ รุ่นโมเดล //DM model// ด้านล่างเื่พื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการต่างๆ

//1.// การติดตั้ง PLi® ซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด คลิกที่รุ่นโมเดลด้านล่าง
//2.// การเซ้ทอัพเครื่องครั้งแรกหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์

- [[ThaiE1Video Setup and define your Video Settings]] //- PAL by default, how to set up my NTSC TV//
- [[ThaiE1Time Setup and define your Time Zone]]
- [[ThaiE1Satconfig Setup and configure your satellite dish to watch TV or listen to the radio]] // - new USA setup//
- [[ThaiE1Autoscan How to start Auto scanning for TV/Radio/data channels]]
- [[ThaiE1Multi Multi Extra diseqc / satellite set up]] //- Move dishes etc.//
- [[ThaiE1SystemNetwork Setup your Network (LAN) Settings]]

----
ฟังก์ชั่นในการติดตั้งแบบพิเศษซึ่งใช้กับเครื่องรับรุ่นอื่นๆ เช่น
[[ThaiDM500 DM500]] : [[ThaiDM500plus DM500+]] : [[ThaiDM56xx DM56xx]] : [[ThaiDM600 DM600]] : [[ThaiDM7000 DM7000]] : [[ThaiDM7020 DM7020]] : [[ThaiDM7025 DM7025]] : [[ThaiDM800 DM800]]
----

====ขั้นตอนต่างๆ เมื่อคุณได้ทำการติดตั้ง PLi® image แล้ว ====

- [[ThaiE1RemoteAll How to use the Remote Control]] //- most common everyday use//
- Switching between modes of operation [[E1TV TV mode]], [[E1Radio Radio mode]] and [[E1File File mode]]

- [[ThaiE1Menu How do I Navigate the Menu's on my DM box *]] //and where do I find any given menu?//

- [[ThaiE1Sat Satellites and transponders]] - //set up the channels on my satellite dish(es)//
- [[ThaiE1System System Settings]] - //where I setup my LAN, Time, Video, and other important settings//
- [[ThaiE1Hardware Hardware settings]] - //add a hard disk to my system, change a remote control unit//
- [[ThaiE1OSD User interface settings]] - //where I set up the look and feel of my DM box//
- [[ThaiE1Softcam PLi® Softcam Setup tool]] - //where I set up my network subscription card(s)//
- [[ThaiE1Software PLi� software management tools]] - //real time downloads, setups, applications//

- [[ThaiE1Bouquets How do I add/edit/use a personal channel (bouquets) list?]] //- a step by step howto//
- [[ThaiE1SystemParent How to I setup Parental Lock/Control on my DM box?]]
- [[ThaiE1EPG Using the Electronic Program Guide or EPG]] //setup and daily use//


----
ฟังก์ชั่นในการติดตั้งแบบพิเศษซึ่งใช้กับเครื่องรับรุ่นอื่นๆ เช่น
[[ThaiDM500 DM500]] : [[ThaiDM500plus DM500+]] : [[ThaiDM56xx DM56xx]] : [[ThaiDM600 DM600]] : [[ThaiDM7000 DM7000]] : [[ThaiDM7020 DM7020]] : [[ThaiDM7025 DM7025]] : [[ThaiDM800 DM800]]
----


====วิธีการ และ ขั้้นตอนอื่นๆ ที่น่าสนใจในการเตรียมเครื่องดรีมบ็อกซ์ของคุณ ====

ณ จุดนี้ ท่านสามารถค้นหา ข้อมูล คำแนะนำ ต่างๆ คำถามที่เจอบ่อย วิธีการทำ เหล่านี้ได้รับการรวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ใช้และทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายหรือแอ็ดวานซ์ขึ้น และหากท่านมีข้อมูลอื่นๆ ที่มีประโยชน์และต้องการแลกเปลี่ยนเป็นวิทยาทาน ท่านสามารถสร้างหัวข้อใหม่ในเว็บวิกีนี้ได้

//เวิ์ล์ดไวด์เว็บ อินเตอร์เฟซ//
- [[Webif Howto use the World Wide Web interface (webif) built into my DM box]]

//มัลติมีเดีย แอ็พพลิเคชั่นส์ต่างๆ//
- [[ThaiE1MoviePlayer The new PLi® Movieplayer]]
- [[ThaiGenericStream Howto stream my DM box to my PC / MAC or Liniux Box]]
- [[ThaiGenericStream1 Howto stream movies on my PC to my DM box]]
- [[ThaiGenericIPTV Howto watch IPTV streams on my DM box - TVants]]
- [[ThaiGenericRestream Howto re-stream my DM box over the Internet]]

//วินโดว์ มีเดีย เซ้นเตอร์//
- [[ThaiGenericVista Howto see my recording in Windows Media Center - Vista version]]
- [[ThaiGenericVista1 Howto burn my recordings to CD or DVD in Windows Media Center - Vista version]]

//แอ็พพลิเคชั่นส์ และ เครื่องมือต่างๆ//
- [[ThaiE1Plugins The PLi® Plugins Menu]]
- [[ThaiE1Mount Howto mount a HDD (hard disk) via my LAN to any DM box / my DM500]] //- 3 real examples//
- [[ThaiE1File Howto make my DM box into a media center for the home entertainment center?]]

//คำถามที่ถามบ่อย//
- [[E1 All the Howto's and FAQ's can be found here for E1 boxes]]


----
ฟังก์ชั่นในการติดตั้งแบบพิเศษซึ่งใช้กับเครื่องรับรุ่นอื่นๆ เช่น
[[ThaiDM500 DM500]] : [[ThaiDM500plus DM500+]] : [[ThaiDM56xx DM56xx]] : [[ThaiDM600 DM600]] : [[ThaiDM7000 DM7000]] : [[ThaiDM7020 DM7020]] : [[ThaiDM7025 DM7025]] : [[ThaiDM800 DM800]]
----

====Volunteers wanted to help do this project please====
==ต้่องการอาสาสมัครมาช่วยทำโครงการนี้ ผู้ใดสนใจติดต่อ เจแซท ทีวี 02-7143594 คุณเบ็ญ หรือ PM jonc==


----
[[TextSearch คลิก เพื่อค้นหา PLi® วิกี ด้วย คีย์เวิร์ด ต่างๆ]]
----
ประสงค์จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าข้อมูล หรือ ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาส่งพีเอ็มหรือติดต่อ [[jonc jonc]] ที่ [[http://www.pli-images.org PLi® Web Site]] หรือ โทรศัพท์ 02-7143594 คุณเบ็ญจวรรณ
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki