Thai


&วิกีพีเดีย PLi® คือ อะไร เกี่ยวกับอะไร


เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้้นเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ พีแอลไอ PLi® development team เราทำการพัฒนาเฟิร์มแวร์เพื่อสนับสนุนการใช้งานของเครื่องรับดีวีบีซึ่่งใช้โปรแกรมลีนุกซ์เขียน วัตถุประสงค์ของ์วิกีพีเดียไทยนี้ คือใ้ห้ความรู้ในการใช้งานอิมเมจของเครื่องรีซีฟเวอร์ ดรีมมัลติมีเดีย รุ่นต่างๆ ปัจจุบัน เราสามารถให้การสนับสนุน เครื่องดรีมบ็อกซ์ ซีรี่ส์ ดีวีบี-เอส ดีวีบี-ซี และ ดีวีบี-ที

อิมเมจ PLi® ต่างๆ นี้ได้รับการทดสอบเพื่อการใช้งานกับเครื่อง Dream Box แท้เท่านั้น สิ่งสำคัญคือท่านต้องเข้าใจว่า เครื่องรีซีฟเวอร์อื่่นๆ ไม่อาจปฏิบัิติงานได้ดีเทียบเท่าเหมือนเครื่องแท้ และเราไม่สามารถออกแบบการพัฒนาเพื่อครอบคลุมได้ทั้้งหมด ในปัจจุบัิน จึงยังไม่มีแผนงานที่จะทำการพัฒนาซอฟต์แวร์มาสนับสนุึนเครื่องรีซีฟเวอร์ยี่ห้ออื่นๆ แต่เป็นไปได้ว่าในอนาคต การพัฒนาอาจเปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มการสนับสนนได้มากกว่านี้

ท่านสามารถศึกษาการเขียนและการวางรูปแบบอิมเมจต่างๆ รูปแบบจอภาพ สีสันและโครงสร้างต่างๆ ทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ พีแอลไอ วีกี PLi® Wiki นี้

m o m e n t - p l e a s e - s t i l l - u n d e r - c o n s t r u c t i o n
ต้่องการอาสาสมัครมาช่วยทำโครงการนี้ ผู้ใดสนใจติดต่อ เจแซท ทีวี 02-7143594 คุณเบ็ญ หรือ PM jonc

This wiki in the Thai language is still under construction

 



จะติดตั้ง PLi® image ตัวล่าสุึด บนเครื่องดรีมบ็อกซ์ ต้องทำยังไง


ในหมวดนี้ ท่านจะได้อ่านคำอธิบายวิธีการติดตั้งอิมเมจต่างๆ ลงบนเครื่องรับ เป็นอิมเมจซึ่งทีม PLi® สนับสนุนอยู่ปัจจุบันนี้ ถ้าท่านไม่เคยทำการติดตั้งอิมเมจ PLi® มาก่อนเลย เป็นความคิดที่ดีในการศึกษาเว็บวิกีนี้ก่อนที่ท่านจะทำการติดตั้งใด ๆ ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยท่านในการทำงานในขั้้นตอนอื่นๆ ต่อไปด้วย

คลิกที่ชื่อ หรือ รุ่นโมเดล DM model ด้านล่างเื่พื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการต่างๆ

1. การติดตั้ง PLi® ซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด คลิกที่รุ่นโมเดลด้านล่าง
2. การเซ้ทอัพเครื่องครั้งแรกหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์


ฟังก์ชั่นในการติดตั้งแบบพิเศษซึ่งใช้กับเครื่องรับรุ่นอื่นๆ เช่น
DM500 : DM500+ : DM56xx : DM600 : DM7000 : DM7020 : DM7025 : DM800


ขั้นตอนต่างๆ เมื่อคุณได้ทำการติดตั้ง PLi® image แล้ว




ฟังก์ชั่นในการติดตั้งแบบพิเศษซึ่งใช้กับเครื่องรับรุ่นอื่นๆ เช่น
DM500 : DM500+ : DM56xx : DM600 : DM7000 : DM7020 : DM7025 : DM800



วิธีการ และ ขั้้นตอนอื่นๆ ที่น่าสนใจในการเตรียมเครื่องดรีมบ็อกซ์ของคุณ


ณ จุดนี้ ท่านสามารถค้นหา ข้อมูล คำแนะนำ ต่างๆ คำถามที่เจอบ่อย วิธีการทำ เหล่านี้ได้รับการรวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ใช้และทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายหรือแอ็ดวานซ์ขึ้น และหากท่านมีข้อมูลอื่นๆ ที่มีประโยชน์และต้องการแลกเปลี่ยนเป็นวิทยาทาน ท่านสามารถสร้างหัวข้อใหม่ในเว็บวิกีนี้ได้
เวิ์ล์ดไวด์เว็บ อินเตอร์เฟซ
มัลติมีเดีย แอ็พพลิเคชั่นส์ต่างๆ
วินโดว์ มีเดีย เซ้นเตอร์
แอ็พพลิเคชั่นส์ และ เครื่องมือต่างๆ
คำถามที่ถามบ่อย



ฟังก์ชั่นในการติดตั้งแบบพิเศษซึ่งใช้กับเครื่องรับรุ่นอื่นๆ เช่น
DM500 : DM500+ : DM56xx : DM600 : DM7000 : DM7020 : DM7025 : DM800


Volunteers wanted to help do this project please

ต้่องการอาสาสมัครมาช่วยทำโครงการนี้ ผู้ใดสนใจติดต่อ เจแซท ทีวี 02-7143594 คุณเบ็ญ หรือ PM jonc



คลิก เพื่อค้นหา PLi® วิกี ด้วย คีย์เวิร์ด ต่างๆ

ประสงค์จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าข้อมูล หรือ ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาส่งพีเอ็มหรือติดต่อ jonc ที่ PLi® Web Site หรือ โทรศัพท์ 02-7143594 คุณเบ็ญจวรรณ
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki