Beloningen uitgeloofd


Beloningen uitgeloofd

Openbronsoftware is vrijwilligerswerk. Hobbywerk. Programmeurs willen lekker hobby'en en schrijven beregoede software, maar doen wel waar ze zelf zin in hebben. Wees dan ook niet verbaasd als geen interesse tonen in functionaliteit waar jij juist behoefte aan hebt.

PLi is geen uitzondering. Het is een prachtig project, maar soms zouden we wel eens een specifieke functie willen hebben. Een oplossing is een beloning uit te loven.

Een beloning is een belofte om een donatie te doen aan PLi, als zij een bepaalde functie implementeren. Wie behoefte heeft aan een bepaalde functie kan hier een beloning uitloven en andere PLi-gebruikers kunnen daaraan meedoen en er ook een bedrag op zetten.

Als voldoende mensen geïnteresseerd zijn, kunnen de bedragen oplopen en hopen we dat de PLi-programmeurs aan de slag gaan.

Uitbetaling

* Uitbetaling volgt bij commit in git.
* PLi zal niets committen dat niet aan hun eisen voldoet
* Voor wijzigingen aan GPL-code (o.a. Enigma2) is de eis dat nieuwe code ook GPL is.
* Tenzij anders vermeld wordt ervan uitgegaan dat de code open is.
* De donateur verkrijgt geen rechten over het gebouwde.

Beloningen

Maak het display van de VU+ Ultimo beter bruikbaar en instelbaar


Het display van de Ultimo is geheel aan te sturen.
Picons kunnen weergegeven worden, namen EPG inhoud, klok, status iconen.

Helaas is er nog geen skin die alles goed ondersteund in PLI 3.0

Beloning:

* reingraat - Vu Ultimo - € 15


Maak de bediening via knoppen en scherm op de ontvangers bruikbaarder


Soms kun je je afstandsbediening wel eens niet vinden en wil je toch je TV aan kunnen zetten. Soms wil je alleen maar radio luisteren en is het maar lastig dat je de TV moet aanzetten om te kunnen zien wat je doet.

Deze beloning wordt uitgeloofd voor het mogelijk maken van elementaire bedieningstaken via knoppen en scherm op de ontvanger zelf. Het lijkt logisch dat om dit te realiseren onderscheid zal worden gemaakt tussen korte en lange toetsdrukken, net als op de afstandsbediening.

Vereisten:
* Je moet de ontvanger aan/uit kunnen zetten
* Je moet eenvoudig tussen TV- en radiomode kunnen schakelen
* Je moet de huidige zender kunnen veranderen. Kunnen wisselen van boeket zou mooi meegenomen zijn, maar is geen eis.
* De functionaliteit mag niet ten koste gaan van de volumeregeling als de ontvanger daar knoppen voor heeft.
* De functionaliteit dient tenminste aanwezig te zijn PLi-versie 3.0

Omdat het werk voor iedere ontvanger anders is, wordt de beloning ook per ontvanger uitgeloofd:

Deelnemers:

* Zuppelan - Vu+ Duo - € 10
* Zuppelan - Vu+ Uno - € 5


Maak HbbTV werkend op de VU+-ontvangers


Vu+ heeft een HbbTV-plugin ontwikkeld. Integreer deze in PLi en automatiseer het binnenhalen van nieuwe versies van deze HbbTV-plugin.

Vereisten:
* De HbbTV-plugin moet werken op de Vu+ Uno, Duo en Ultimo
* De plugin dient tenminste aanwezig te zijn PLi-versie 3.0

Deelnemers:

* Zuppelan - € 40
* Roymar - € 10


Zorg dat de TERM-variabele weer goed gezet wordt


Als je op je ontvanger met telnet inlogt, dan hoort de waarde van de TERM-variabele automatisch goed ingesteld te worden. Dit werkt echter niet meer in PLi 3.0.

Vereisten:
* Los deze bug op in PLi 3.0.

Deelnemers:

* Zuppelan - € 5

Waarschuw gebruikers voor een verouderde FPGA en bootloader


Heb je een te oude FPGA of bootloader, dan werkt je ontvanger na een actualisatie of flash opeens niet meer. Alleen als je je weg weet op forums kom je erachter wat er aan de hand is.

Op dit moment geldt dit vooral voor Vu+-ontvangers, doch andere ontvangers kunnen van het werk hieraan mogelijk in de toekomst ook profiteren.

Vereisten:
* Vermeldt bij de imagedownload de vereisten wat betreft FPGA en bootloader
* Waarschuw de gebruiker bij een automatische actualisatie via de afstandsbediening als er een ingreep nodig is.
* Geef een foutmelding kort na het opstarten van de ontvanger als de FPGA te oud is.
* De functionaliteit dient tenminste aanwezig te zijn in PLi-versie 3.0
* Voor een backport naar 2.1 volgt een extra beloning

Deelnemers:

* Zuppelan - voor implementatie in PLi 3.0 - € 10
* Zuppelan - voor backport naar PLi 2.1 € 5

Onderhoud aan de blue_shadow skin


Wie de blue_shadow skin gebruikt krijgt in sommige schermen Dreambox-logo's te zien. Maak deze ontvangerafhankelijk.

Vereisten:
* Toon een Dreamboxlogo op een Dreambox, een Vu+-logo op een Vu+ en een Xtrend-logo op een Xtrend.
* De functionaliteit dient tenminste aanwezig te zijn in PLi-versie 3.0

Deelnemers:

* Zuppelan - € 10

Spatie fouten


De Nederlandse vertaling van Enigma bevat nogal wat spatiefouten: In het Engels schrijven we "apple juice", in het Nederlands "appelsap". Toch blijft de spatie in Enigma erg vaak staan, "A/V instellingen", "Ondertitel instellingen"... en ga zo verder.

Vereisten:
* Los deze spatiefouten op

Deelnemers:
* Zuppelan - € 0,10
* Dylantje - € 0,10
per spatiefout die aanwezig was in PLi op 1 september 2012. Uitbetaling per 10 fouten.Een uitzending gemist plugin voor [ bijna ] alle NL zenders


Werkend op alle [ minstens op de ET6x00 en ET9x00 ] Xtrend boxen onder PLI 3.0.
Zenders: Ned 1,2,3 - RTL 4,5,7,8 - net5 - SBS 6 [ minimaal, meer mag ]
Natuurlijk indien er feeds van de zenders aanwezig zijn

Vereisten:
* De Plugin onder de blauwe knop, mag ook in menu
* De plugin heeft een overzicht per zender
* De plugin Werkend op[ minstens op de ET6xoo en ET9x00 ] Xtrend boxen
* De plugin dient tenminste aanwezig te zijn PLi-versie 3.0

Deelnemers:

* Dylantje - € 10,00
* Zuppelan - € 15,00 (extra eis: werkend op Vu+-ontvangers)

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki